Київське Математичне
 
Товариство

Пантеон
київських математиків
Засідання Товариства Новини Київські семінари Конференції Мат. архів, журнали, препринти Діяльність Товариства, статут Члени ТоваристваВиборні органи Історія Товариства Київські математики Премії товариства Сторінка для дискусій Посилання Математичні заклади Києва Студентська сторінка Шкільна сторінка Членство в Товаристві Адреса Товарист

Хусаінов Денис Яхьєвич


Khusainov Denys

dkh @ unicyb.kiev.ua

Область математичних досліджень
Диференціальні та різницеві рівняння, теорія стійкості та керування,
диференціально-функціональні рівняння з запізненням та нейтрального типу,
другий метод Ляпунова


Деякі з основних публікацій
  • Хусаинов Д.Я., Иванов А.Ф., Кожаметов А.Т. Оценки сходимости решений линейных стационарных систем дифференциально-разностных уравнений с постоянным запаздыванием // Дифференциальные уравнения, Т.41, №8, 2005. –  С.1137-1140.
  • Хусаинов Д.Я., Иванов А.Ф., Шуклин Г.В. Об одном представлении решений  линейных систем с запаздыванием // Дифференциальные уравнения, Т.41, №7, 2005. – С.1001-1004.
  • Khusainov D.Ya., Grytsay I.V. Stabilization of Stationary Solution of Lotka-Volterra System with Delay // Studies of the University of Zilina, V.19, № 1, 2005. – pp.39-48.
  • Иванов А.Ф., Трофимчук С.И., Хусаинов Д.Я. Оптимизация условий устойчивости  в классе квадратичных функционалов Ляпунова-Красовского // Журнал обчислювальної та прикладної математики, №2(93), 2005. – С.47-56.
  • Diblik J., Khusainov D.Ya. Representation of Solutions of Diskrete Delayed System   // Journal of Mathematical Analysis and Applications, V.318, 2006. – pp.63-76.
 ==================================

Список публікаційMathSciNet) Посилання на праці  (з MathSciNet)