Київське Математичне
 
Товариство

Пантеон
київських математиків
Засідання Товариства Новини Київські семінари Конференції Мат. архів, журнали, препринти Діяльність Товариства, статут Члени ТоваристваВиборні органи Історія Товариства Київські математики Премії товариства Сторінка для дискусій Посилання Математичні заклади Києва Студентська сторінка Шкільна сторінка Членство в Товаристві Адреса Товарист

Лучка Антон ЮрійовичLuchka AntonДоктору фізико-математичних наук, професору, провідному науковому співробітнику відділу диференціальних рівнянь і теорії коливань, відомому математику, учаснику Великої Вітчизняної війни Антону Юрійовичу Лучці 17 лютого 2008 року виповнюється 80 років.

А.Ю. Лучка народився в с. Росільна Богородчанського району Івано-Франківської області у сім’ї селянина. Любов до математики виникла в ранньому віці, коли ще навчався в Росільнянській школі (1935-1942). Трудову діяльність розпочав з вересня 1944 р., працюючи інспектором відділу соціального забезпечення Солотвинського райвиконкому. В період з 1945 - 1949 р.р. працював вчителем Росільнянської семирічної школи і паралельно навчався в Станіславському педагогічному училищі. Закінчивши успішно училище в 1949 р. поступив без екзаменів на фізико-математичний факультет Станіславського учительського інституту, був сталінським стипендіатом. Після закінчення з відзнакою вчительського інституту в 1951 р. працював учителем математики в середній школі м. Івано-Франківська (1951-1957) і в ці ж роки навчався на заочному відділенні фізико-математичного факультету Чернівецького університету.

Після закінчення університету з відзнакою поступив в аспірантуру  Інституту математики у відділ диференціальних рівнянь. Науковим керівником був видатний вчений математик і механік Ю.Д. Соколов, який своєю ерудицією, високою культурою, громадянською мужністю значно вплинув на формування наукового світогляду ювіляра.

З 1957 р. все подальше життя Антона Юрійовича пов’язане з Інститутом математики. Навчався в аспірантурі (1957-1960), працював у відділі диференціальних рівнянь на посадах молодшого (1960-1962), старшого (1963-1986), провідного (1987-2007) наукового співробітника. Захистив в 1961 р. кандидатську дисертацію „О теории и применениях метода осреднения функциональных поправок” і в 1984 р. докторську дисертацію „Проекционно- итеративные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений”. Йому присвоєно звання старшого наукового співробітника (1965) та звання професора (1991).

А.Ю. Лучка вніс помітний вклад у розвиток математики у галузях диференціальних та інтегральних рівнянь, обчислювальної математики та історії математики. Його наукові праці присвячені створенню ефективних наближених методів розв’язування широких класів лінійних та нелінійних рівнянь, зокрема диференціальних, інтегральних, інтегро-диференціальних та функціонально- диференціальних.

А.Ю. Лучка створив загальну теорію методів проекційно-ітеративного типу для лінійних рівнянь у банаховому просторі; обґрунтував застосування цих методів до нелінійних рівнянь з повністю неперервними операторами, рівнянь зі слабкою нелінійністю, рівнянь з монотонними операторами; розробив обчислювальні алгоритми для диференціальних та інтегральних рівнянь і на їх базі побудував ефективні чисельні методи; створив варіаційно-ітеративні та варіаційно-градієнтні методи для операторних рівнянь в гільбертовому просторі; розробив чисельні варіанти цих методів для конкретних класів задач математичної фізики. Дослідив застосування проекційно-ітеративних методів до диференціальних рівнянь з параметрами та обмеженнями, до диференціальних рівнянь з імпульсною дією. Розвинув теорію операторних рівнянь з обмеженнями та розробив методи побудови їх розв’язків.

Результати своїх досліджень А.Ю. Лучка опублікував у 180 наукових працях та 4 монографіях, одна з яких переведена на англійську мову, і висвітлював їх на різноманітних наукових конференціях, з’їздах, симпозіумах, семінарах та в наукових центрах.

Наукові результати одержали визнання як в Україні, так і за її межами. За цикл праць, присвячених розвитку аналітичних методів розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь А.Ю. Лучці була присуджена премія імені М.М. Крилова АН УРСР за 1989 рік.

А.Ю. Лучка на протязі 35 років (1964-1998) виконував функції вченого секретаря спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, а у 1993-1998 р.р. був членом експертної ради з математики ВАК України.

Поряд з науковою діяльністю А.Ю. Лучка виконував значну педагогічну роботу. Працював за сумісництвом в Київському технологічному інституті легкої промисловості (1962-1970), Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1973-2003) і Київському Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (1990-2004). Читав лекції і вів практичні заняття з вищої математики, читав спецкурси з теорії наближених методів стосовно інтегральних та диференціальних рівнянь, керував дипломними, кваліфікаційними та курсовими роботами студентів. Неодноразово був головою Державної екзаменаційної комісії в Київському та Чернівецькому університетах і в Івано-Франківському та Дрогобицькому педагогічних інститутах. Свої лекції будував за принципом доступності і таким чином, щоб у студентів розвивалось логічне мислення та з’являлись елементи наукової творчості, виступав проти надмірного узагальнення матеріалу, наполягав на тісному поєднанні теорії і практики.

Педагогічна діяльність А.Ю. Лучки була спрямована на виховання кадрів високої кваліфікації. Під його керівництвом успішно захистили кандидатські дисертації зі спеціальності диференціальні рівняння 29 аспірантів і пошукачів, які успішно працюють в наукових установах та вузах України.

В даний час Антон Юрійович продовжує працювати на посаді провідного наукового співробітника у відділі диференціальних рівнянь і теорії коливань Інституту математики НАН України. Щира, доброзичлива та чуйна людина, різнобічно освічена особистість, чудовий сім’янин.

Щиро вітаємо професора Антона Лучку з ювілеєм і зичимо йому нових успіхів, доброго здоров’я, щастя та багато-багато років життя!

 ==================================

Список публікаційMathSciNet) Посилання на праці  (з MathSciNet)