Київське Математичне
 
Товариство

Пантеон
київських математиків
Засідання Товариства Новини Київські семінари Конференції Мат. архів, журнали, препринти Діяльність Товариства, статут Члени ТоваристваВиборні органи Історія Товариства Київські математики Премії товариства Сторінка для дискусій Посилання Математичні заклади Києва Студентська сторінка Шкільна сторінка Членство в Товаристві Адреса Товариства

 

Ройтер Андрій Володимирович


 1937 - 2006

Андрій Володимирович Ройтер народився 30 листопада 1937 р. у місті Дніпропетровськ в сім'ї вчених. Після закінчення школи у 1955 р. вступив до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на механіко-математичний факультет. У 1958 р. перевівся до Ленінградського державного університету на математико-механічний факультет, який успішно закінчив у 1960 р., і одразу ж поступив до аспірантури. Його науковим керівником був видатний алгебраїст Дмитро Константинович Фаддєєв. У 1961 р. перевівся до заочної аспірантури Інституту математики АН УРСР і працював у ньому з цього часу до останніх днів свого життя -- з 1961 р.  молодшим, а з  1965 р. старшим науковим співробітником; з 1981 р. завідував лабораторіїю лінійної алгебри, а з 1991 р. -- відділом алгебри. У  1963 р. А. В. Ройтер захистив кандидатську дисертацію, а в 1969 р. -- докторську дисертацію. У 1982 р. йому присвоїно вчене звання професора.

Андрій Володимирович Ройтер -- засновних київської школи з теорії зображень та теорії матричних задач. Запропонований ним лінійно-алгебраїчний метод досліджень, який успішно розвивали його учні, дозволили отримати багато  важливих і цікавих результатів в області теорії зображень; це стосується відомих проблем Брайера-Тролла та П. Габріеля для скінченно вимірних алгебр, задачі про опис скінченних p-груп із абелевою підгрупою індекса p,  задачі І. М. Гельфанда про модулі Харіш-Чандри над алгеброю Лі групи SL(2, R), тощо. А. В. Ройтер є автором понад 100 наукових праць, серед них 2 монографії. 6 представників його школи захистили докторські дисертації. Андрій Володимирович Ройтер був природженим педагогом. Він був організатором і лектором Університету юних математиків при Інституті математики АН УРСР,  читав лекції в Малій Академії Наук та на механіко-математичному факультеті Київського університету. 

Підготував понад 10  кандидатів фізико-математичних наук. А. В. Ройтер був членом вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, експертом Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів України, членом міжвідомчої ради "Наука - народній освіті" при Президіумі Академії Наук і Міністерстві освіти УРСР та членом редакційної колегії наукового журналу "Український математичний журнал''. Андрій Володимирович Ройтер співпрацював з багатьма провідними науковцями різних країн: Росія,  США, Канада, Мексика,  Швейцарія, Німеччина, Великобританія та ін. Був членом оргкомітетів багатьох міжнародних конференцій, брав активну участь у роботі ряду міжнародних математичних конгресів. Як запрошений доповідач виступив на Міжнародному математичному конгресі в Хельсінкі.

26 липня 2006 р. Андрій Володимирович Ройтер раптово помер.

==============================

Список публікаційMathSciNet) Посилання на праці  (з MathSciNet)