Київське Математичне
 
Товариство

Пантеон
київських математиків
Засідання Товариства Новини Київські семінари Конференції Мат. архів, журнали, препринти Діяльність Товариства, статут Члени ТоваристваВиборні органи Історія Товариства Київські математики Премії товариства Сторінка для дискусій Посилання Математичні заклади Києва Студентська сторінка Шкільна сторінка Членство в Товаристві Адреса Товариства

Рибак Олександр ВладиславовичRybak Oleksandr


Область математичних досліджень
Комбінаторика: графи, скінченні множини, стрічки (рядки). Алгоритми: пошук поліноміальних алгоритмів для розв'язання задач з інформатики, дослідження асимптотики алгоритмів.
Combinatorics: graphs, finite sets, strings. Algorithms: finding polynomial algorithms for solving informatics problems, examination the asymptotics of algorithms.

Математичні публікації
 • О. Аксенов, О. Рибак, Застосування однієї графової теореми при розв'язуванні деяких задач, У світі математики, 8 (2002), № 3, 55-58.
 • О. Рибак, Ідеальні розбиття підмножин, У світі математики, 10 (2004), № 2, 29-35. (Також є версія у форматі pdf.)
 • О. Рибак, Граничні прямокутники, У світі математики, 11 (2005), № 2, 75-78. (Також є версія у форматі pdf.)
 • О. Рибак, Розкладність рядків та звідність многочленів, У світі математики, 12(2006), № 4, 18-29. (Також є версія у форматі pdf.)
 • О. Рибак, Задачі оптимального пошуку, готується до друку.
 • А. Рыбак, Детерминированный полиномиальный алгоритм поиска нормального базиса, готовится к печати.
 • О. Рибак, Рівнобедрені графи, У світі математики, 14 (2008), № 3, 11-15. (Також є версія у форматі pdf.)

 • Інші розробки
 • А. Рыбак, Геометрия интертипных отношений (статья о математических основах соционики).
 • Графічна програма "Валентинка Серпінського": sierpval.rar (якщо програма не запуститься, результат її роботи можна подивитися на малюнку, який теж є в архіві).

 • Рибак Олександр Владиславович (1984 року народження) - випускник Київського Політехнічного Інституту. Переможець студентських міжнародних математичних змагань IMC у 2004 та 2006 роках. У 2005 році там же посів друге місце. Іноді складає пісні, ось деякі з них:" Вверх по ординате" та  "Вечный панк ".