Київське Математичне
 
Товариство

Пантеон
київських математиків
Засідання Товариства Новини Київські семінари Конференції Мат. архів, журнали, препринти Діяльність Товариства, статут Члени ТоваристваВиборні органи Історія Товариства Київські математики Премії товариства Сторінка для дискусій Посилання Математичні заклади Києва Студентська сторінка Шкільна сторінка Членство в Товаристві Адреса Товариства

Скрипник Ігор Володимирович

Народився 13 листопада 1940 року у Жмеринці, помер  2 лютого 2005 року у Донецьку.

У 1962 року закінчив Львівський університет. З 1970 року працює в Інституті прикладної математики і механіки АН України, з 1978 — директор. З 1979 року — член-корреспондент АН України, з 1985 — академік, з 1993 по 2005  — академік-секретар Відділення математики НАН України.

Наукові праці в галузі нелінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних. Саме тут вченим одержано видатні результати, що принесли йому визнання українських математиків та світове визнання. Було запроваджено поняття ступеня відображень класу S+, яке дало можливість суттєво розширити застосування топологічних методів дослідження нелінійних граничних задач, започаткованих Лере і Шаудером. На основі поняття ступеня відображення розвинуто методи зведення істотно нелінійних еліптичних і параболічних граничних задач до операторних рівнянь з операторами класу S+. У роботах І.В.Скрипника започатковано топологічний метод дослідження щільно заданих нелінійних операторів, який знаходить широке застосування в теорії граничних задач з сильно зростаючими коефіцієнтами. І.В.Скрипник був одним із провідних фахівців у світі з питань усереднення нелінійних граничних задач. Для нелінійних еліптичних і параболічних задач Діріхле в послідовності перфорованих областей розвинуто методи побудови асимптотичного розкладу розв'язків.

І.В.Скрипник – автор понад ніж 170 наукових праць, серед яких 5 монографій (1 опублікована англійською мовою в Німеччині, 3 перевидані англійською мовою Американським математичним товариством, АМS).

Очолюючи до останнього часу свого життя відділи  нелінійного аналізу в Інституті прикладної математики і механіки НАН України,  в Інституті  математики НАН України і кафедру диференціальних рівнянь математичного факультету Донецького національного університету, І.В.Скрипник доклав багато зусиль до формування Донецької математичної школи з теорії нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними. Серед його учнів 3 доктори і 20 кандидатів наук. Сьогодні ця школа є провідною в Україні і має значні наукові досягнення, відомі у всьому світі.

Плідну науково-педагогічну діяльність І.В.Скрипник поєднував з науково- організаційною і громадською діяльністю, будучи головою Експертної ради ВАК України та членом Комітету з Державних премій України.

Активна наукова і науково-організаційна діяльність І.В.Скрипника дістали високої оцінки. Він нагороджений орденом Дружби народів (1986), орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2003), є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1989), премій ім. М.Островського (1972), М.М.Крилова (1992) та М.М.Боголюбова (2000) НАН України. У 1998 р. І.В.Скрипнику було присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

 ==================================

Список публікаційMathSciNet) Посилання на праці  (з MathSciNet)