Київське Математичне
 
Товариство

Пантеон
київських математиків
Засідання Товариства Новини Київські семінари Конференції Мат. архів, журнали, препринти Діяльність Товариства, статут Члени ТоваристваВиборні органи Історія Товариства Київські математики Премії товариства Сторінка для дискусій Посилання Математичні заклади Києва Студентська сторінка Шкільна сторінка Членство в Товаристві Адреса Товариства

Усенко Віталій Михайлович


Usenko Vitaly

1951-20066 березня 2006 року пішов з життя  Усенко Віталій Михайлович, директор Луганської філії Інституту прикладної математики та механіки Національної Академії Наук України, завідуючий кафедрою алгебри та дискретної математики Луганського національного педагогічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор, відомий український вчений, засновник та редактор наукових журналів «Algebra and discrete mathematics», «Український математичний вісник», керівник алгебраїчної наукової школи, організатор І Міжнародної алгебраїчної конференції в Україні та Всеукраїнській конференції «Алгебраїчні методи дискретної математики», експерт ВАК України.

Віталій Михайлович народився 1 квітня 1951 року в с. Благодатне Волноваського району Донецької області. В 1973 році закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. По закінченні університету працював у Донецькому політехнічному інституті інженером НДС і асистентом кафедри прикладної математики.

З 1979 до 1982 року Віталій Михайлович навчався в аспірантурі Харківського інституту радіоелектроніки, після чого працював асистентом кафедри вищої математики. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію, яку виконав під керівництвом корифея сучасної алгебри Л.М. Глускіна.

У 1985 році він переїхав у Слов’янськ, де почав працювати на посаді завідувача кафедри алгебри та геометрії в Слов'янському державному педагогічному інституті (пізніше кафедра алгебри). З 1990 до 1993 рр. навчався в докторантурі Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. У 1994 році його було обрано деканом фізико-математичного факультету. Завдяки ініціативі Віталія Михайловича в Слов’янському державному педагогічному університеті було відкрито аспірантуру з алгебри.

У 1997 році зусиллями вченого було організовано та проведено І Міжнародну алгебраїчну конференцію в Україні, присвячену пам’яті професора Л.М. Глускіна, яка стала початком традиції проведення таких конференцій в Україні. Мало хто знав, що значну частину коштів на організацію цієї конференції він взяв з власної кишені. І так було завжди. Він казав, що на науці грошей не заробиш, потрібно навпаки, гроші вкладати в науку.

У 2000 році Віталій Михайлович захистив докторську дисертацію, а у 2001 – одержав вчене звання професора. У 2001 році Віталій Михайлович переїхав до міста Луганська та почав працювати у Луганському національному педагогічному університеті. Цей період є одним з плодотворних та напружених у житті вченого. У 2001 році під його впливом було створено кафедру алгебри та математичного аналізу (пізніше кафедра алгебри та дискретної математики), яку він очолив. З цього ж року Віталій Михайлович – директор лабораторії теоретичних та прикладних проблем математики (з 2003 року – філія Інституту прикладної математики та механіки НАН України). У 2002 році Віталій Михайлович організував видавництво вітчизняного журналу  «Український математичний вісник» та міжнародного журналу «Algebra and discrete mathematics», в яких друкуються видатні українські та зарубіжні вчені-математики. Останнім журналом зацікавилось керівництво відомого у всьому світі видавничого концерну «Springer».
У 2002 році після проведення Всеукраїнської конференції «Алгебраїчні методи дискретної математики» алгебраїчна еліта заявила, що на математичній карті України з’явилась ще одна зірочка – Луганськ.

Наукова діяльність Віталія Михайловича була тісно пов’язана з теорією напівгруп та теорією напівкілець – порівняно молодими розділами алгебри, які на наш час знаходять застосування у комп’ютерних науках. Їм було введено новий апарат для дослідження напівгруп – так звані напівретракції. На цій почві він багато спілкувався з донецькими кібернетиками, проводив з ними сумісні семінари. Саме в цих теоріях вчений одержав видатні результати, які принесли йому світове визнання. В.М. Усенко був одним з тих, про кого кажуть – Людина Науки, що повністю підтверджує його життєвий шлях. Очоливши кафедру алгебри у Слов'янську, він створив творчий колектив, який пізніше на конференціях отримав назву «алгебраїчна школа Усенка».

Віталій Михайлович Усенко – автор більше, ніж ста наукових праць. На цей час представниками алгебраїчної школи В.М. Усенка захищено шість та готуються до захисту ще декілька кандидатських дисертацій. Результати цих досліджень знайшли широке застосування в прикладних розділах сучасної алгебри. Останнім часом свого життя Віталій Михайлович працював над завершенням монографій «Числові алгебраїчні системи», «Лінійна алгебра», «Загальна алгебра», над авторськими науковими темами.

З лекціями та науковими доповідями вчений виступав у багатьох університетах ближнього та дальнього зарубіжжя. Він мав дуже багато запрошень на міжнародні наукові конференції, що відбувалися за кордоном.

В.М. Усенко приділяв багато сил та енергії роботі з творчою молоддю. Він керував науковим семінаром «Алгебра і дискретна математика», де можна було почути про новітні наукові досягнення та знайти цікаву і перспективну тематику для власних досліджень. Під його впливом в Луганському національному педагогічному університеті було відкрито аспірантуру.

Останні два роки свого життя Віталій Михайлович був експертом ВАК України.
З 2006 року, працюючи за кордоном, він почав успішно встановлювати наукові та культурні зв’язки між університетами України та Колумбії. Віталій Михайлович Усенко був яскравою особистістю, людиною глибокої різнобічної ерудиції. Його оптимістичне відношення до проблем було джерелом натхнення для тих, хто знаходився з ним поруч, він завжди притягував до себе людей. Він мав надзвичайний педагогічний талант. У планах цієї енергійної та невтомної людини була реалізація багатьох нових наукових ідей, важливих дослідницьких проектів…

В серцях усіх друзів, рідних, колег, учнів і знайомих назавжди залишиться пам'ять про самовіддану працю, людську гідність і справедливість, цілеспрямованість і порядність Віталія Михайловича Усенка, людини великого серця і чуйної души.

Кафедра алгебри та дискретної математики

 ==================================

Список публікаційMathSciNet) Посилання на праці  (з MathSciNet)