Загальні збори КМТ

Published: Sep 20, 2020 by С. Максименко


21 жовтня 2021 року відбулись загальні збори Київського математичного товариства.

На засіданні було вручено нагороду Олександру Мариничу - переможцю конкурсу Наукового товариства ім. Шевченка для молодих математиків за 2020 рік, а також заслухано його доповідь “Узагальнена опуклість та узагальнені опуклі оболонки випадкових вибірок”


Друга частина засідання була присвячена звіту президента КМТ Сергія Максименка за 2020-2021 роки.


Відбулись перевибори правління КМТ. Весь склад правління КМТ було одностайно переобрано на наступні 2 роки.