В 2021 році Київське математичне товариство започаткувало щорічні зібрання присвячені Дмитру Олександровичу Ґраве (25.08.1863 - 19.12.1939), першому академіку з математики АН УРСР, та першому директору Інституту математики НАН України.

Ідея проведення цих читань виникла на засіданнях КМТ під час доповідей В. Герасименко присвячених 100-річчю Інституту математики НАН України.


Перші Гравевські читання

Дата: 23 вересня 2021
Час: 17:00
Адреса проведення: online
Відеозапис лекцій

 • Доповідач: Ю. А. Дрозд
  член-кореспондент НАН України, завідувач відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України
  Назва доповіді: Від семінару Граве до похідних категорій

 • Доповідач: А. Г. Нікітін
  член-кореспондент НАН України, завідувач відділу математичної фізики Інституту математики НАН України
  Назва доповіді: Симетрії та суперсиметрії рівняння Шредінгера


Другі Гравевські читання

Дата: 6 вересня 2022
Час: 16:00
Адреса проведення: Інститут математики НАН України, к. 305
Відеозапис лекцій

 • Доповідач: М. І. Портенко
  член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу теорії випадкових процесів Інституту математики НАН України
  Назва доповіді: Зародження і розвиток ідей теорії стохастичних диференціальних рівнянь в українській математичній школі