Про товариство

Київське математичне товариство є неприбутковою громадською організацією, створеною для підтримки математиків і поширенню математичних ідей та знань.

Вступ в товариство

Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації (детальніше див. п.4 Статуту КМТ).

Для вступу в Київське математичне товариство необхідно заповнити цю реєстраційну форму та надіслати її на електронну адресу товариства mathsociety.kiev@gmail.com разом з фотографією.

Членські внески

Членський внесок складає 200 грн. на рік.

Банківські реквізити

Сплата внесків проводиться лише на безготівковий рахунок товариства за такими реквізитами:

Після сплати внеску, обов’язково надішліть відсканований чек про сплату на електронну адресу товариства mathsociety.kiev@gmail.com

Якщо член товариства не сплачує членські внески протягом 2-х років, то він автоматично виключається з членів КМТ.

Члени товариства інформуються про порядок сплати членських внесків і надалі отримують регулярно різноманітну інформацію.

Фінансова допомога товариству

Товариство може приймати фінансову допомогу на проведення своєї статутної діяльності, зокрема, проведення конференцій, семінарів, друку математичних видань тощо.

Реквізити для добровільних пожертвувань товариству такі як вказано вище.