Авдєєва Тетяна Василівна

Член КМТ
Emails: avdeeva.tetyana@gmail.com
Orcid: 0000-0001-7775-8512
Область інтересів: математична логіка, теорія чисел, алгебра, теорія графів, теорія ймовірностей, шкільна математика
Місце роботи:
 • Старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Avdeeva T., Ganyushkin O.,
  Almost all derivative quivers of artinian biserial rings contain chains
  Algebra and Discrete Mathematics, no. 1 (2003) 44682 url
 2. Авдєєва Т.,
  Про кількість сагайдаків нерозкладних напівдосконалих бірядних кілець
  Наук. Вісті НТУУ "КПІ", no. 2 (2000) 100-102
 3. Авдєєва Т.,
  Алгоритм перевірки ізоморфізму одного класу орграфів
  Вісник Київского ун-ту, сер.: фіз.-мат. науки, no. 2 (2001) 11. - 17
 4. Авдєєва Т,
  Власні числа і власні вектори сагайдака артінова бірядного кільця
  Вісник Київского ун-ту, сер.: фіз.-мат. науки, no. 2 (2004) 11.-17
 5. Авдєєва Т.В., Ганюшкін О.Г.,
  Кількість сагайдаків артінових бірядних кілець
  Вісник Київського ун-ту, сер.: фіз-мат. науки, no. 3 (1999) 18-27