Банах Тарас Онуфрійович

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз-мат наук
Вчене звання: професор
Emails: t.o.banakh@gmail.com
Область інтересів:
Місце роботи:

Вибрані публікації: