Глазунов Микола Михайлович

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Emails: glanm@yahoo.com
Лінки: домашня сторінка
Orcid: ORCID 0000-0002-1586-2696
Область інтересів:
Місце роботи:

Вибрані публікації:
 1. Glazunov N.M.,
  p-adic L-functions and p-adic multiple zeta values
  Chebyshevskii Sbornik, 20, no. 1 (2019) 112-130 doi: 10.22405/2226-8383-2019-20-1-112-130
 2. Glazunov N.M.,
  Extremal forms and rigidity in arithmetic geometry and in dynamics
  Chebyshevskii Sbornik, 16, no. 3 (2015) 124--146
 3. Glazunov N.M.,
  On moduli spaces, equidistribution, bounds and rational points of algebraic curves
  Ukrainian Math. Journal, no. 9 (2001) 1174-1183
 4. Глазунов М.М.,
  Про нермені підгрупи одновимірних формальних груп визначених над кільцем цілих локального поля
  Доповіді Академії Наук УРСР, no. 11 (1973) 965-968
 5. Глазунов Н.M.,
  Замечания об n-мерных коммутативных формальных группах над кольцом целых поля ρ-адических чисел
  Украинский математический журнал, XXV, no. 3 (1973) 352 - 354