Дяченко Сергій Миколайович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання:
Emails: smdyachenko@gmail.com
Область інтересів:
Місце роботи:
 • доцент кафедри математики, Києво-Могилянська академія, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. С. Дяченко,
  Алгебри скінченного типу відносно односторонньої еквівалентності матриць
  Науковий вісник Ужгородського університету, 12-13 (2006) 65-70
 2. С. Дяченко,
  Зв'язні алгебри скінченного типу відносно односторонньої еквівалентності радикальних матриць
  Комплексний аналіз і течії з вільними границями: Зб. праць Ін-ту математики НАН України., 3, no. 4 (2006) 170-174
 3. С. Дяченко,
  Зображення напівгрупи T2xT2 над полем характеристики два
  Наукові записки НаУКМА, серія фізика та математика., no. 5 (2009) 9—12
 4. С. Дяченко,
  Напівгрупи  Рісса  надциклічною  групою  простого  порядку  скінченного зображувального  типу
  Наукові записки НаУКМА. Сер. Фіз.- мат. науки., 178 (2016) 23-26