Журавська Ганна Вікторівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: annzhuravsky@ukr.net
Orcid: 0000-0003-2508-8152
Область інтересів: усереднення задач для нелінійних еліптичних та параболічних рівнянь другого порядку в перфорованих областях та дослідження поведінки розв’язків таких задач
Місце роботи:
  • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
  1. I.V. Skrypnik, A.V.Zhuravskaya,
    Uniform approximation of solutions of nonlinear parabolic problems in perforated domains.
    Ukrainian Mathematical Journal, 56, no. 9 (2004) 1481-1498 doi: 10.1007/s11253-005-0128-4