Кадубовський Олександр Анатолійович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Emails: kadubovs@ukr.net, o.kadubovskyi@gmail.com
Лінки: домашня сторінка
Orcid: 0000-0003-2045-8
Область інтересів: математика в цілому, маловимірна топологія, комбінаторика, математична освіта
Місце роботи:
 • Декан фізико-математичного факультету, доцент кафедри математики та інформатики, ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", Слов'янськ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Кадубовський О.,
  Топологічна еквівалентність функцій на орієнтованих поверхнях
  Український математичний журнал, 58, no. 3 (2006) 343-351
 2. Кадубовський О.,
  Транзитивні потоки на орієнтованих поверхнях
  Нелінійні коливання, 9, no. 2 (2006) 178-186 doi: 10.1007/s11072-006-0036-z
 3. Кадубовский А.А.,
  Об обобщении функции Эйлера и некоторых ее применениях
  Труды института прикладной математики и механики НАН Украины, 20 (2010) 86-94
 4. Кадубовский А.А.,
  О числе топологически неэквивалентных функций с одной вырожденной критической точкой типа седло на двумерной сфере, ІІ
  Труды международного геометрического центра, 8, no. 1 (2015) 46-61 doi: 10.15673/2072-9812.1/2015.50155
 5. Кадубовський О. А.,
  О числе топологически неэквивалентных функций с одной вырожденной критической точкой типа седло на двумерной сфере, ІІ
  Топологія відображень мало вимірних многовидів. Збірник праць Інституту математики НАН України., 12, no. 6 (2015) 105-145 doi: 10.15673/2072-9812.1/2015.50155