Ладогубець Тетяна Сергіївна

Член КМТ
Emails: aladog@gmail.com
Orcid: 0000-0001-8700-5477
Область інтересів: математичне моделювання, методи оптимізації
Місце роботи:
 • старший викладач кафедри прикладної математики ФПМ, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Чкалов А., Безносик А ., Финогенов А., Ладогубец Т.,
  Модификации алгоритма сокращения RLC-цепи
  14-я Международная конференция CADSM 2017, Документ конференции (2017) 13-18 doi: 10.1109/CADSM.2017.7916073
 2. Финогенов А.Д., Ладогубец Т.С., Залевский С.В.,
  Метод анализа иерархий: тестовые примеры расчета для анализа ПО
  Сучасні проблеми моделювання : зб. наук. праць, no. 11 (2018) 159-164
 3. Залевская О., Сидоренко Ю., Найдыш А., Финогенов А., Ладогубец Т.,
  Построение и исследование математической модели системы с использованием трехмерных клеточных автоматов
  16-я Международная конференция CADSM 2021, Документ конференции (2021) 49-52 doi: 10.1109 / CADSM52681.2021