Моклячук Михайло Павлович

Член КМТ
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Emails: mmp@univ.kiev.ua, moklyachuk@gmail.com
Лінки: домашня сторінка
Orcid: 0000-0002-6173-0280
Область інтересів: стохастичні процеси, екстраполяція, інтерполяція, фільтрація, мінімаксні оцінки
Місце роботи:
 • професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. М. Моклячук,
  Варіаційне числення. Екстремальні задачі
  Підручник.- К., 1994, 2004, 2010; М., 2006
 2. М. Моклячук,
  Основи опуклого аналізу
  (2004)
 3. М. Моклячук,
  Негладкий аналіз та оптимізація
  (2008)
 4. М. Моклячук,
  Робастні оцінки функціоналів від стохастичних процесів
  (2008)
 5. М. Моклячук,
  Minimax-Robust estimation technique for stationary stochastic processes -
  Lambert Academic Publishing (2012)
 6. М. Моклячук, Н. Щестюк, А. Флоренко,
  Interpolations problems for correlated random fields from observations in perforated plane.
  (2018)
 7. М. Моклячук, А. Флоренко, Н. Щестюк,
  Interpolation problems for random fields from observations in perforated plane
  Математичне та комп’ютерне моделювання, Камянець-Подільський НУ, Сер. . Техн. науки, no. 14 (2017) 83-97