Митник Юрій Васильович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання: доцент
Emails: yuri_myt@ukr.net, mytnik@ukma.kiev.ua
Область інтересів: функціональний аналіз, теорія лінійних відношень, операторно-диференціальні рівняння
Місце роботи:
  • доцент, Києво-Могилянська академія, Київ, Україна

Вибрані публікації:
  1. Ю. Митник,
    Про поведінку на нескінченності гладких функцій з просторів Лебега
    Наукові записки. НаУКМА, 23 (2004) 16-21