Члени КМТ

Ройтер Андрій Володимирович
Посада в товаристві: Колишній член
Науковий ступінь: доктор фіз.-мат. наук
Вчене звання: професор
Emails:
Область інтересів:
Місце роботи:

Вибрані публікації:

Андрій Володимирович Ройтер народився 30 листопада 1937 р. у місті Дніпропетровськ в сім’ї вчених.

Після закінчення школи у 1955 р. вступив до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на механіко-математичний факультет.

У 1958 р. перевівся до Ленінградського державного університету на математико-механічний факультет, який успішно закінчив у 1960 р., і одразу ж поступив до аспірантури.

Його науковим керівником був видатний алгебраїст Дмитро Константинович Фаддєєв. У 1961 р. перевівся до заочної аспірантури Інституту математики АН УРСР і працював у ньому з цього часу до останніх днів свого життя – з 1961 р. молодшим, а з 1965 р. старшим науковим співробітником; з 1981 р. завідував лабораторіїю лінійної алгебри, а з 1991 р. – відділом алгебри. У 1963 р. А. В. Ройтер захистив кандидатську дисертацію, а в 1969 р. – докторську дисертацію. У 1982 р. йому присвоєно вчене звання професора.

Андрій Володимирович Ройтер – засновних київської школи з теорії зображень та теорії матричних задач. Запропонований ним лінійно-алгебраїчний метод досліджень, який успішно розвивали його учні, дозволили отримати багато важливих і цікавих результатів в області теорії зображень; це стосується відомих проблем Брайера-Тролла та П. Габріеля для скінченно вимірних алгебр, задачі про опис скінченних p-груп із абелевою підгрупою індекса p, задачі І. М. Гельфанда про модулі Харіш-Чандри над алгеброю Лі групи SL(2, R), тощо. А. В. Ройтер є автором понад 100 наукових праць, серед них 2 монографії. 6 представників його школи захистили докторські дисертації. Андрій Володимирович Ройтер був природженим педагогом. Він був організатором і лектором Університету юних математиків при Інституті математики АН УРСР, читав лекції в Малій Академії Наук та на механіко-математичному факультеті Київського університету.

Підготував понад 10 кандидатів фізико-математичних наук. А. В. Ройтер був членом вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, експертом Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів України, членом міжвідомчої ради “Наука - народній освіті” при Президіумі Академії Наук і Міністерстві освіти УРСР та членом редакційної колегії наукового журналу “Український математичний журнал”. Андрій Володимирович Ройтер співпрацював з багатьма провідними науковцями різних країн: Росія, США, Канада, Мексика, Швейцарія, Німеччина, Великобританія та ін. Був членом оргкомітетів багатьох міжнародних конференцій, брав активну участь у роботі ряду міжнародних математичних конгресів. Як запрошений доповідач виступив на Міжнародному математичному конгресі в Хельсінкі.

26 липня 2006 р. Андрій Володимирович Ройтер раптово помер.