Суліма Ольга Вікторівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: olgasulimakpi@gmail.com
Лінки: Домашня сторінка
Orcid: 0000-0002-5811-7717
Область інтересів: диференціальні рівняння; квазілінійні системи диференціальних рівнянь; методика викладання вищої математики у ВНЗ; формування математичної компетентності студентів технічного університету.
Місце роботи:
 • доцент кафедри математичної фізики та диференціальних рівнянь, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Шпакович О.В. (прізвище у шлюбі),
  Про гладкість за параметром експоненціально дихотомічного інваріантного тора квазілінійної системи диференціальних рівнянь
  Український математичний журнал (УМЖ), 41, no. 10 (1989) 1425-1428
 2. Шпакович О.В. (прізвище у шлюбі),
  Диференційність за параметром експоненціально дихотомічного інваріантного тора квазілінійної системи диференціальних рівнянь
  Аналітичні методи в рівняннях математичної фізики. - Київ: Інститут математики АН УРСР (1989) 136-142
 3. Rudyk T., Sulima O.,
  To the question of the student’s motivation for studing higher mathematics
  International scientific journal “Internauka”, 1, no. 22(62) (2018) 42-44 doi: 10.25313/2520-2057-2018-22 url
 4. Рудик Т.О., Суліма О.В.,
  Формування математичної компетентності майбутніх бакалаврів у процесі навчання математики в технічному університеті
  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2, no. 80 (2021) 116-121 doi: 10.31392/NPU-nc.series5.2021.80.2.24 url
 5. Rudyk T. O., Sulima O. V. / Рудик Т. О., Суліма О. В.,
  Considering professional competence of a teacher of higher mathematics at the technical university / Про професійну компетентність викладача вищої математики в технічному університеті
  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, no. 85 (2022) 169-175 doi: 10.31392/NPU-nc.series5.2022.85.36 url

Додаткова інформація: У 1985 р. закінчила механіко-математичний факультет КНУ ім. Т.Шевченка. У 1986-1989рр. навчалася в аспірантурі інституту математики АН УРСР під керівництвом академіка Самойленка А.М. У 1989р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Асимптотичні розклади і гладкість за параметром інваріантного тора квазілінійної системи диференціальних рівнянь" (спеціальність 01.01.02 - Диференціальні рівняння та математична фізика). З 1989 року по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри математичної фізики та диференціальних рівнянь НТУУ "КПІ".