Третиник Віолета Вікентіївна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат.наук
Вчене звання: доцент
Emails: viola.tret@gmail.com
Orcid: 0000-0002-3538-8207
Область інтересів: економіко-математичне моделювання, машинне навчання
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Maksym Shchoholiev, Violeta Tretynyk,
  The System of Determining the Overall Estimate of the Level of Tension in Society
  Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies , Studies in Big Data, 84 (2021) 475-485 doi: 10.1007/978-3-030-65722-2
 2. Возняк А.Т., Домрачев В.М., Третиник В.В.,
  Використання методів машинного навчання для оцінки вартості житла
  Кібернетика та комп'ютерні технології (2021) 67-74
 3. Maksym Shchoholiev, Oleh Andriichuk, Vitaly Tsyganok, Violeta Tretynyk,
  Decision-making and computational linguistic tools application for overall estimation of the level of social tension
  Journal of Physics: conference series, 1780 (2021) doi: 10.1088/1742-6596/1780/1/012017
 4. Maksym Shchoholiev, Violeta Tretynyk,
  The System of Determining the Overall Estimate of the Level of Tension in Society
  Information and Sequrity: an International journal, 43, no. 3 (2019) 375-382 doi: 10.11610/isij.4328
 5. Домрачев В.М., Третиник В.В.,
  Прогнозування динаміки макроекономічних показників України на базі моделей, побудованих методами векторної авторегресії
  Економіка і управління, no. 2 (2019) 35-40