Тимошкевич Лариса Миколаївна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фіз.-мат. наук
Вчене звання:
Emails: larysatymosh@gmail.com
Область інтересів: математичний аналіз, дискретна математика, спектральна теорія графів, теорія операторів
Місце роботи:
 • старший викладач, Києво-Могилянська академія, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Л. Тимошкевич,
  Структура систем ортопроекторiв, пов’язаних зi злiченними деревами Кокстера
  Український математичний журнал, 66, no. 9 (2014) 1185-1192
 2. Л. Тимошкевич,
  Оберненi спектральнi задачi на реберно-зважених графах
  Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки, no. 14 (2013) 165-175
 3. Л. Тимошкевич,
  On spectral theory of Coxeter graphs and its applications,
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія фізико-математичні науки, no. 1 (2014) 27-33